imagen icono documento

Acceso rápido a documentos de LABORATORIO BIOMIG

Acceso rápido a documentos de LABORATORIO BIOMIG

Per accedir a l`analítica has d`haver rebut préviament un mail o sms informant de la seva disponibilitat

imagen icono documento

Acceso rápido a documentos de LABORATORIO BIOMIG

Acceso rápido a documentos de LABORATORIO BIOMIG

Per accedir a l`analítica has d`haver rebut préviament un mail o sms informant de la seva disponibilitat

Completar camp

/ /

Completar camp

Data errònia

Completar camp

A efectes d'accés a la història clínica del menor, declaro i certifico que, en l'actualitat, ostento la pàtria potestat sobre el/la menor, comprometent-me, en cas de que per qualsevol eventualitat perdi la pàtria potestat o tutela sobre el/la menor, a comunicar-ho amb caràcter immediat a l'hospital.

Has d'acceptar les condicions